Bắt đầu và kết thúc với EPLAN Electric P8

1. Khởi động EPLAN và sử dụng

Sau khi cài đặt EPLAN, ta có thể khởi động EPLAN thông qua Menu Start của Windows hoặc Icon EPLAN trên màn hình Desktop.

Bạn muốn sử dụng được phần mềm EPLAN thì bạn phải đảm bảo được điều kiện tiên quyết, bắt buộc phải có khoá bảo vệ cho phần mềm và giấy phép (license) cần thiết. Nếu không cho dù bạn có cài đặt được EPLAN đi chăng nữa thì bạn cũng không thể sử dụng nó được.

– Chọn nút Windows [Start] và mở phần mềm EPLAN bằng cách click vào icon của EPLAN. Cửa sổ chính EPLAN được mở ra. Nếu bạn đã sử dụng phiên bản EPLAN trước đó thì sẽ xuất hiện hộp thoại Import settings.

Mở phần mềm EPLAN bằng nút Windows [Start].

Mở EPLAN bằng cách click vào Icon EPLAN trên màn hình Desktop.

– Chọn các cài đặt phù hợp và sau đó click [OK].

Một số nội dung cần cài đặt như:

  • Property configuration.
  • Dialog memory.
  • Tree and list configurations.
  • External programs.

– Trong hộp thoại Select scope of menu, chọn chế độ người dùng và xác nhận.

Cửa sổ chính EPLAN.

Lưu ý:

Bạn có thể chỉnh sửa cài đặt EPLAN sau khi đã tạo một Project mới hoặc đang mở một Project có sẵn, bằng cách: Options > Settings > User > Display > User interface.

Chỉnh sửa cài đặt trong EPLAN.

Ngoài ra, chúng ta có thể thay đổi một số cài đặt khác với thao tác tương tự như trên, chỉ khác một chỗ là ta chọn mục khác.

2. Thoát EPLAN

Bạn có thể thoát khỏi EPLAN bất cứ lúc nào, bạn đừng lo dữ liệu sẽ bị mất vì EPLAN có chế độ tự động lưu (Save) trong khoảng thời gian mặc định. Còn để đảm bảo thì chúng ta dùng phím tắt Ctrl + S để lưu dữ liệu trước khi tắt EPLAN nhé!

  • Chọn Project > Exit trên thanh công cụ của EPLAN để thoát khỏi phần mềm.
  • Chúng ta có thể dùng phím tắt [Alt] + [F4] để thoát cũng được.

Thoát EPLAN.

3. Kiểm tra phiên bản mới nhất của EPLAN

Bạn có thể cài đặt EPLAN để kiểm tra phiên bản mới nhất của phần mềm.

  • Chọn Menu: Options > Settings > Company > Management > Check EPLAN version.
  • Chọn tick vào Check for a new EPLAN version.

Kiểm tra phiên bản mới nhất của EPLAN.

Trong lần mở EPLAN tiếp theo sẽ có thông báo kèm biểu tượng được hiển thị trên thanh trạng thái. Nhấp đúp vào biểu tượng này bạn có thể cài đặt EPLAN trong phiên bản mới nhất.