Mini Projects

Tủ điều khiển 2 bơm khởi động trực tiếp chạy trong 1 ngày 12h chạy và 12h off sử dụng Timer 24h thời gian thật. Kết hợp hệ thống chiếu sáng

1. Yêu cầu bài toán Tủ điều khiển 2 bơm chạy trong 24h khởi động trực tiếp có hai chế độ Auto/Manual, chế độ Auto sử dụng timer 24h thời gian thực. Động cơ được bảo vệ quá tải bằng relay nhiệt, có đầy đủ đèn báo tín hiệu, chế …

Đọc thêm »

Tủ điều khiển 2 động cơ chạy 2 vị trí khởi động trực tiếp từ vị trí 1 chạy tới vị trí 2 off rồi chạy ngược lại về vị trí 1. Kết hợp hệ thống chiếu sáng

1. Yêu cầu bài toán Tủ điều khiển 2 động cơ chạy 2 vị trí khởi động trực tiếp từ vị trí 1 chạy tới vị trí 2 off rồi chạy ngược lại về vị trí 1 có hai chế độ Auto/Manual, chế độ Auto sử dụng 2 cảm biến …

Đọc thêm »

Tủ điều khiển 2 động cơ cho máy nén khí khởi động trực tiếp chạy luân phiên theo 2 chế độ Auto/Manual. Chế độ Auto chạy theo relay áp suất. Kết hợp hệ thống chiếu sáng

1. Yêu cầu bài toán Tủ điều khiển 2 động cơ máy nén khí 3 pha khởi động theo phương pháp DOL chế độ auto sử dụng relay áp suất để đóng/cắt tự động. Động cơ được bảo vệ quá tải bằng relay nhiệt, có đầy đủ đèn báo tín …

Đọc thêm »

Tủ điều khiển động cơ cho máy nén khí khởi động sao – tam giác có chế độ Auto/Manual chế độ Auto chạy theo relay áp suất. Kết hợp hệ thống chiếu sáng

1. Yêu cầu bài toán Tủ điều khiển động cơ máy nén khí 3 pha khởi động theo phương pháp Star-Delta (Y-D) sử dụng Timer sao tam giác 800SD-2, chế độ auto sử dụng relay áp suất để đóng/cắt tự động. Động cơ được bảo vệ quá tải bằng relay …

Đọc thêm »

Tủ điều khiển 2 bơm nước chạy theo thời gian. Ví dụ chạy sau 10 phút thì tắt, sau 20 phút chạy tiếp. Kết hợp hệ thống chiếu sáng

1. Yêu cầu bài toán Tủ điều khiển 2 bơm nước 3 pha khởi động trực tiếp chạy theo thời gian chạy/nghỉ được cài đặt trước (ví dụ: chạy 5 phút, nghỉ 10 phút rồi chạy lại) có chế độ Auto/Manual. Động cơ được bảo vệ quá tải bằng relay …

Đọc thêm »