Những tùy chọn khi đặt thiết bị trên Panel

Khi thiết kế Panel trong phần mềm Eplan, chúng ta sẽ có rất nhiều tùy chọn để đặt thiết bị. Vì vị trí, khoảng cách giữa các thiết bị điện sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc đấu dây sau này, do đó ta cần phải tận dụng tốt không gian, góc độ và đặt thiết bị hợp lý.

Đầu tiên, ta cần tạo một layout space để làm việc ở chế độ 3D. Tiếp theo, ta cần có một tủ điện (Insert > Enclosure), bấm chọn vào mouting panel để tiến hành làm việc trên panel.

Hình 1. Tạo một layout space để làm việc ở chế độ 3D.

Để việc đặt thiết bị trở nên dễ dàng ta cần bật lưới có độ chia nhỏ. Trên thanh công cụ ta chọn Grid (Ctrl + Shift + F6) và Snap to grid đồng thời chọn loại lưới phù hợp.

Hình 2. Chọn loại lưới phù hợp.

Do thiết bị có nhiều loại đặt trực tiếp trên panel hay đặt trên thanh ray (Din rail) nên ta sẽ phải cân nhắc việc đặt thanh ray hay không. Để đặt thanh ray ta chọn Insert > Mouting rail > Chọn loại rail > OK.

Sau khi đã chọn thanh ray, trên trỏ chuột lúc này xuất hiện thanh ray, nhấn trái chuột tại vị trí muốn đặt, sau đó rê chuột theo hướng muốn đặt đến khi đạt độ dài mong muốn.

Chúng ta có thể thay đổi vị trí thanh ray bằng cách nhấn chọn và kéo đến vị trí khác, đồng thời ta có thể thay đổi chiều dài của nó, bằng cách: Edit > Graphic > Change length > Chọn đối tượng.

Hình 3. Canh chỉnh chiều dài cho rail, máng.

Sau khi đã có thanh ray chúng ta sẽ bắt đầu chọn thiết bị điện, ở đây tôi sẽ chọn MCB 3p của Schneider. Lấy thiết bị bằng cách Insert > Divices > Parts > Electrical engineering > Component > Chọn thiết bị > OK.

Hình 4. Chọn thiết bị điện.

Di chuyển thiết bị vừa lấy đến vị trí muốn đặt, ta chỉ cần đặt thiết bị ở giữa thanh ray thì chúng sẽ tự động bắt điểm và xoay theo thanh ray. Khi đặt thiết bị ta nhấn chuột phải > Placement options, ở đây ta sẽ có những tùy chọn cho việc đặt thiết bị như: thay đổi góc, handle, cài đặt offset hay những tùy chọn cho việc đặt nhiều thiết bị cùng một lúc.

Hình 5. Tùy chọn cho việc đặt thiết bị như.

Giả sử muốn đặt 5 thiết bị trên 1 thanh ray ta nhập số lượng 5, khoảng cách giữa các thiết bị là 0mm, đặt từ trái qua phải.

Hình 6. Đặt 5 thiết bị trên 1 thanh ray.

Khi muốn đặt nhiều thiết bị có thông số và hình dạng khác nhau liên tiếp, ta cần thay đổi Handle của các thiết bị nhằm làm cho thiết bị nằm sát nhau và dễ vào vị trí. Ta thực hiện bằng cách phải chuột > Placement options > Handle > Chọn handle phù hợp > OK, hay Options > Change handle (Phím tắt A). Bằng những cách trên ta đã đổi được handle để thuận tiện cho việc đặt thiết bị sát theo đầu thanh ray cũng như thiết bị đứng trước.

Hình 7. Đổi Handle để thuận tiện cho việc đặt thiết bị – 1.

Hình 8. Đổi Handle để thuận tiện cho việc đặt thiết bị – 2.

Để thay đổi góc của thiết bị ta nhấn phải chuột > Placement options > Angle > Nhập góc mong muốn > OK.

Hình 9. Để thay đổi góc của thiết bị.

Sau khi áp dụng những tính năng trên chúng ta có thể đặt thiết bị một cách dễ dàng đồng thời đảm bảo được tính thẩm mỹ của tủ.

Video hướng dẫn