Tạo Macros cho thiết bị trong dự án được thiết kế bằng EPLAN

Trong EPLAN, bạn có thể lưu trữ một số hình ảnh 3D của thiết bị dưới dạng Macros để thuận tiện cho việc dựng các mô hình 3D của một hệ thống điện bất kì.

Để tạo được Macros cho một thiết bị bất kì ta cần phải có File dạng *.STEP của thiết bị đó.

Ví dụ, ta có File dạng *.STEP của biến tần hãng Schneider có mã như sau: ATV320D15N4B.STEP

  • Để tạo Macros 3D cho thiết bị này, trước tiên ta sẽ tiến hành Import File dạng *.STEP trên vào EPLAN.

Các bước để Import File *.STEP vào EPLAN như sau: Layout Space > Import (3D graphic)… > Chọn File *.STEP > Open.

Do khi ta Import File *.STEP 3D vào EPLAN nó có nhiều thành phần rời rạc, nên ta cần gom các thành phần đó lại thành một khối, bằng cách: Edit > Graphic > Unite.

Các thành phần đã được gom lại thành một khối:

  • Tiếp theo, để thiết bị này có thể bám trên thanh rail của Panel trong tủ điện, ta cần đặt cho nó một Define, bằng cách: Edit > Device logic > Placement area > Define > Chọn mặt tiếp xúc với Panel.

Thiết bị sau khi đặt Define, thì mặt được đặt Define luôn quay xuống dưới như hình.

  • Ta đặt Handle cho thiết bị, bằng cách: Edit > Deive logic > Handle > Chọn điểm đặt.

Ta được vị trí điểm Handle cần đặt:

  • Bước cuối cùng, ta xuất ra File Macros 3D dạng *.ema, bằng cách: Edit > Create window macro / symbol macro… (Ctrl + F5) > Đặt tên cho File > OK.

Video hướng dẫn